Военни Коремни Преси | Упражнение за корем

Коремни преси е основно упражнение за  корем.В случая разглеждаме военни коремни преси , като при тях движението на торса към бедрата е пълно. 1.Легнете на пода като като най-добре поставете…

Прочети...Военни Коремни Преси | Упражнение за корем

Край

Няма повече страници